Viimeisenä neljänä vuotena olemme osallistuneet työelämää tutkivaan ja kehittävään Great Place to Work -tutkimukseen. Sen tarjoamalla haastamisella on ollut pitkäaikainen rooli kehityksessämme ja siinä työssä, jota teemme paremman Fraktion eteen. Tutkimusta varten tekemämme työn kautta tiedostamme tapahtuneen kehityksen.

Great Place to Work Finland on organisaatio, joka haastaa yrityksiä kehittymään. Tutkimus on kaksiosainen. Trust Index -henkilöstökyselyn kautta mitataan yrityskulttuuria työntekijän näkökulmasta. Culture Audit -dokumentissa taas kuvataan miten yrityskulttuuria rakennetaan käytännön tasolla. Trust Index -kyselyn perusteella määräytyy 2/3 sijoituksesta ja loput kolmannes tulee Culture Auditin perusteella.

Uskomme avoimuuteen ja jakamiseen. Yhdessä voimme olla enemmän ja oppia toisiltamme uusia ja parempia tapoja toimia. Tälle sivulle olemme koonneet aiheesta kirjoitetut blogautuksemme. Vuoden 2019 Culture Audit on jaettu useampaan osaan, jotta kokonaisuuteen olisi helpompi tutustua osa kerrallaan. Historiasta kiinnostuneille aikaisempien vuosien tuotokset on luettavissa pdf-muodossa.