Yhteistä ajattelua hyvästä tulevaisuudesta

Maailma ympärillämme muuttuu. Se muuttuu joko hyvin nopeasti tai äärimmäisen hitaasti, riippuen tarkastelukulmasta. Kun ilmiöt maailmassa ovat monitahoisia ja vaikuttavat vahvasti toisiinsa, on hyvä tehdä tulkintoja ilmiöiden vaikutuksista ja pysyvyydestä yhdessä.

Tulevaisuuden ymmärrys on jokaisen asia

Toimialallamme teknologian kehitys on huimaa ja sen vuoksi itse ajattelua on välillä hyvä hidastaa. Tarvitsemme yrityksenä ja työyhteisönä aikaa ja rakenteita yhteiselle tulevaisuuden kuvittelulle. On hyvä pohtia yhdessä, miten pääsimme käsiteltävään tulevaisuudenkuvaan, minkä kehityspolun piti vahvistua ja mitä esteitä oli yhdessä ylitettävä? On kuunneltava erilaisia mielipiteitä, haastaa ilmiön muotoa ja rakentaa sille vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Ajatella itse ja jakaa ajattelun tulokset kaikille kiinnostuneille. Tätä teemme Fraktiolla!

Systemaattista tekemistä ja toimintatapojen luomista yhdessä

Fraktiolla tulevaisuuden ymmärrys on jokaisen fraktiolaisen tehtävä. Olemme oivaltaneet, että kun kehitetään yksilöiden tai tiimien ennakointitaitoja ja -kulttuuria, kehitetään lopulta koko yhtiötä. Pyrimme Fraktiolla luomaan toimintatapoja, joissa yksittäiset ennakointiin ja toimintaympäristön seurantaan liittyvät projektit muuttuvat prosesseiksi ja prosessit koko yrityksen kulttuuriseksi toiminnaksi. Vain tällä tavalla voimme ratkaista arvokkaita ja monimutkaisia ongelmia yhdessä ja varmistaa, että asiakkaidemme tuotteet ja palvelut paranevat.

Ei riitä että käsittelemme akuutteja ongelmia. Meillä täytyy olla osaamista ja systemaattisuutta ennakoida tulevaisuuden tarpeita ja kyvykkyys vaikuttaa tulevaisuuteen aktiivisesti. Teemme ennakointityötä yhdessä, jotta hyvä ja toimiva huominen on mahdollista.

Tulevaisuustyötä Fraktiolla

Mari Tähjä ja Sanna Launonen tulevaisuustyön kimpussa Fraktiolla.

 

Kirjoittaja Mari Tähjä on Fraktion ennakoinnin asiantuntija. Mikäli kiinnostuit tarkemmin Fraktion tavoista tarkastella tulevaisuutta, ota yhteyttä [email protected]

Fraktio on mukana Tulevaisuuspäivässä 6.3.2020.

Mitä tykkäsit?

Keskustele